Investičná technika PEMAT

Umývacie linky, samoobslužné umývacie boxy, bezdotykové umývanie, samoobslužné vysávače, umývacie tunely

Do segmentu investičnej techniky PEMAT sú zaradené technologické zariadenia na čistenie a umývanie vozidiel ako napríklad samoobslužné umývacie boxy s technológiu pre bezdotykové umývanie vozidiel. 

Tiež dodávame kompletné vybavenie pre umývacie centrá v podobne samoobslužných zariadení (napr. vysávačov, tepovačov, dohusťovačov pneumatík a podobne).

Medzi dalšie produkty patriace do segmentu investičnej techniky tiež patria aj čističky odpadových vôd. Sú postavené na základe flotácie a sedimentácie spolu s chemickým rozrážaním emulgovaných ropných látok a daľších nežiaducich prímesí v odpadových vodách.

Sme taktiež autorizovaným distribútorom čistiacej chémie CarBax vhodnej pre použitie v umývacích centrách pre bezdotykové umývanie.

Firma PEMAT má dlhoročné skúsenosti s inštaláciou a montážou umývacích liniek,  samoobslužných umývacích boxov a čističiek odpadových vôd. Naši servisní technici sú pravidelne zaškolovaní priamo u našich dodávateľov v ich školiacich centrách.